Menu

Thông báo mời họp

CÔNG TY CP DNXH TRUE LOVE

THÔNG BÁO MỜI HỌP

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DNXH TRUE LOVE

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội True Love xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 09h00’ ngày 26 tháng 5 năm 2020

2. Địa điểm: Số 1, Ngõ 97/51 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

3. Nội dung họp: Về việc giải thể doanh nghiệp

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội True Love theo danh sách cổ đông hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự: Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp, qua đường bưu điện, email về việc tham dự/ ủy quyền tham dự đến Công ty Cổ phần doanh nghiệp xã hội True Love trước 09h00’ ngày 25/5/2020

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0904244663

Email: truelovecentre@gmail.com

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

LÊ THỊ MINH HẰNG

Bài viết liên quan

Tin tức & sự kiện

  • Hướng nghiệp dành cho trẻ RLPTK và KTTT

    Phát hiện điểm mạnh của từng cá nhân nhằm hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh thiếu niên RLPTK và KTTT. 
  • Trại hè My Way

    Và My Way có nghĩa là con đường của mỗi người. Con đường của Tôi, con đường của Bạn. Mỗi con người có quyền lựa chọn con đường của bản thân mình và vững bước trên con đường mà mình đã chọn.
  • Chương trình kỹ năng My Way

    Dự án sẽ mang lại cho học viên một cảm quan tinh tế và sâu sắc để tự mình xây dựng một phương pháp giáo dục đúng đắn, phát triển tính tự lập, tính sáng tạo và niềm tin.
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY